ZAKŁAD USŁUG WODNYCH MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA WODNO-MELIORACYJNEGO INŻ. ZDZISŁAW FISZER

Wiedząc już do czego moja tworzona firma będzie przypisana określiłem jej nazwę i wystąpiłem o wydanie zgody na utworzenie własnego zakładu do Urzędu Miasta w Brodnicy - Wydziału Handlu Drobnej Wytwórczości i Usług. Pierwszym dokumentem było pismo zapewniające, że takowe zezwolenie otrzymam, samo zezwolenie oświadczono mi ze otrzymam w momencie rozwiązania stosunku pracy, które otrzymałem z ważnością od 2.05.1986r.

FIRMA FISZER DZIAŁA NA DWÓCH PŁASZCZYZNACH: USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ.

Profil usług tworzą: budowa sieci wodociągowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, hydroforni i oczyszczalni ścieków. Sprzedaż rozwijamy w oparciu o produkty adekwatne do wykonywanych usług tj: rury, żeliwo, kształtki PVC, oczyszczalnie przydomowe, rury PE, rury stalowe, rury OC, kręgi betonowe, opał ekologiczny…etc.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.