O Firmie

W styczniu 1986r. Podjąłem decyzję, że zakładam prywatną firmę.

Zrealizowanie tego zamiaru okazało się nie takie proste. Pierwsze co uczyniłem to złożyłem wypowiedzenie (trzy miesięczne) umowy o pracę. Pracowałem na stanowisku kierownika zakładu Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Toruniu Zakład w Brodnicy. Złożenie wypowiedzenia dla moich przełożonych nie zrobiło takiego wrażenia jak fakt, że otwieram własną firmę. Komentarz był jeden - chcesz być prywaciarzem, ale decyzja była nieodwracalna. Kolejnym problemem to wpasowanie nowo tworzonej firmy w ówczesne przepisy, gdzie firmy prywatne miały charakter rzemieślniczy. Po rozmowach z Cechem Rzemiosł Różnych w Brodnicy okazało się, że jest to problem złożony, gdyż nie mam wykształcenia rzemieślniczego (dyplom mistrza lub co najmniej czeladnika). Dyplom inżyniera który posiadam miał nikłą wartość. Wobec takiej sytuacji udałem się do Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, tam po szczegółowej analizie ówczesnego prawa przypisano mnie do zawodu "inne nie wymienione".

Zakład Usług Wodnych Melioracyjnych i Budownictwa Wodno-Melioracyjnego inż. Zdzisław Fiszer

Wiedząc już do czego moja tworzona firma będzie przypisana określiłem jej nazwę i wystąpiłem o wydanie zgody na utworzenie własnego zakładu do Urzędu Miasta w Brodnicy - Wydziału Handlu Drobnej Wytwórczości i Usług. Pierwszym dokumentem było pismo zapewniające, że takowe zezwolenie otrzymam, samo zezwolenie oświadczono mi ze otrzymam w momencie rozwiązania stosunku pracy, które otrzymałem z ważnością od 2.05.1986r. Pierwsza nazwa firmy to Zakład Usług Wodnych Melioracyjnych i Budownictwa Wodno-Melioracyjnego inż. Zdzisław Fiszer. Siedziba Zakładu była w Brodnicy, przy ul. Wesołej 10 (dom mieszkalny). Zgodnie z otrzymanym zezwoleniem mój zakład mógł zatrudnić maksymalnie 15 osób. Prowadzenie działalności z symbolem "inne nie wymienione" usługi mogło się odbywać za pośrednictwem Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Brodnicy. Tym samym przynależność do S.Rz. w Brodnicy była obligatoryjna za pośrednictwem, której wykonywałem usługi do 1990r. Od 1990r. Prowadziłem działalność bez pośrednictwa S.Rz.W. w Brodnicy. Zmiana siedziby zakładu nastąpiła w 1993r. Po zakupie od syndyka masy upadłościowej Zakładu Transportu Mleczarskiego TRANSMLECZ w Brodnicy przy ul. Gen. Sikorskiego 60a, który jest siedzibą firmy do dnia dzisiejszego. Pierwszą pracą zakładu była budowa wodociągu wiejskiego w m. Zieleń gm. Wąbrzeźno.

Osiągnięcia zakładu

Od 1989r. Zakład przystąpił do modernizacji i budowy Stacji Uzdatniania Wody pierwszą modernizacją była S.U.W. w m. Grążawy gm. Grążawy. W tym samym czasie nawiązano współpracę z mgr inż. Józefem Wowkiem autorem wielu patentów w zakresie technologii uzdatniania wody. Ta współpraca zaowocowała budową prototypu S.U.W. w m. Łąkorzu gm. Biskupiec, która była tańsza od tradycyjnej o 30%. Poza tym zakład wykonywał budowy wodociągów, kanalizacji, melioracji itp.

Efektem współpracy z mgr inż. J.Wowkiem było podpisanie Porozumienia pomiędzy:

  • Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie
  • Z.W.U.P. "FISZER" w Brodnicy
  • Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
  • oraz Zakładem Systemów Ekonomicznych WEKTORY Gospodarki Sp. Z o.o. w Warszawie

W/w zgodnie z podpisanym porozumieniem pracowali na rzecz wdrożenia i badania nowej technologii. Wybudowane S.U.W. wg w/w technologii tj. filtrów otwartych cechuje wysoka jakość wody uzdatnionej i niski koszt jej uzdatniania. W zakresie technologii filtrów otwartych zgłosiłem do Urzędu Patentowego w Warszawie rozwiązanie modyfikujące które zarejestrowano pod nr W 105370 z dnia 2.10.1996r.

Kolejnym osiągnięciem było opracowanie i ochrona w U.P. RP w Warszawie nowej metody budowy wodociągów tzw. SYSTEM FISZERA, który posiada Prawa Ochronne pod numerami 54659 od 9.04.93, 54601 od 9.04.93, 54857 od 9.04.93, 54608 d 9.04.93 Na w/w metodę uzyskano Aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie z dnia 31.12.1998r.

Firma fiszer dziś

Firma FISZER od początku swojej działalności stale się rozwija, poszerzając ofertę produktową, powiększając park maszynowy oraz zakupując nowe urządzenia i materiały staramy się sprostać nowym wymaganiom. Dzięki temu z roku na rok możemy realizować coraz większe i coraz bardziej zaawansowane projekty budowlane. Szacujemy iż od początku istnienia firmy wybudowaliśmy 3000 km rurociągów. Rośnie średnioroczne zatrudnienie, które na obecną chwilę wynosi 55 etatów. Dysponujemy dużą powierzchnią magazynową i biurową oraz utwardzonym placem o łącznej powierzchni 1,6ha. Rozwój widoczny jest również na płaszczyźnie handlowej, coraz większy asortyment, obsługa zaawansowanych technologicznie budów oraz bardzo profesjonalne podejście do klienta.

Firma FISZER działa na dwóch płaszczyznach : usługowej i handlowej. Profil usług tworzą: budowa sieci wodociągowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, hydroforni i oczyszczalni ścieków. Sprzedaż rozwijamy w oparciu o produkty adekwatne do wykonywanych usług tj: rury, armatura żeliwna, kształtki PVC, oczyszczalnie przydomowe, rury PE, rury stalowe, rury OC, kręgi betonowe, opał ekologiczny...etc. Misją firmy jest budowanie i promowanie rozwiązań ekologicznych. Dlatego w naszej ofercie zarówno usług jak i materiałów znajdą Państwo mnóstwo produktów oraz rozwiązań przyjaznych środowisku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.